Collecterooster

collecte

Via de QR code getoond tijdens de collecte bent u op deze pagina gekomen.

Hieronder vindt u het overzicht van collectedoelen in de maand maart:

Zondag 29 maart 2020
1e collecte: Kerk
2e collecte: Diaconie

Wilt u geven, dan kunt u uw gift voor de 1e collecte overmaken op rekeningnummer NL74 RABO 0162 5250 36 t.n.v. de penningmeester Gereformeerde Kerk (Vrijg.) onder vermelding van ‘collecte’.

Voor de 2e collecte kunt u het rekeningnummer NL14 RABO 0137 7740 44 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk (Vrijg.) gebruiken onder vermelding van ‘collecte’.

Hartelijk dank!

Namens de Diaconie.