Update vanuit de Diaconie

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het Corona-virus heeft het werk van de diakenen het afgelopen half jaar ernstig bemoeilijkt. Met name het brengen van bezoeken aan huis moest vervangen worden door telefoontjes, gesprekjes over de heg of andere manieren. Alleen dringende bezoeken werden nog thuis gedaan. En dat voelde niet goed voor een groep ambtsdragers die de opdracht heeft om te zorgen voor de zieken, de eenzamen en degenen met financiële zorgen.

Gelukkig weten we nu meer van het virus dan in maart 2020. We starten daarom de bezoeken weer op, met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen. Ook het pastorale team gaat weer beginnen met bezoeken.

Vrouwelijke diakenen

Veel van die bezoeken zijn kennismakingsbezoekjes. We hebben namelijk zes nieuwe diakenen mogen begroeten, voor het eerst allemaal vrouwen. De verhouding man-vrouw binnen de diaconie is daarmee fifty-fifty.

Er zijn inmiddels twee diaconievergaderingen geweest. We hebben het gevoel dat we een mooie mix zijn wat betreft (beroeps)achtergrond, gaven en talenten!

De financiële situatie

Aan het begin van de corona-crisis hebben we een krachtige oproep gedaan aan de gemeente om vrijgevig te zijn. We zagen economisch zware tijden in het verschiet. Die verwachting is er nog steeds, maar het lijkt erop dat die zware tijden (misschien door overheidssteun) later komen dan verwacht.

Op dit moment zijn er wel steunverzoeken, maar deze zijn niet corona-gerelateerd. We houden als diakenen de vinger aan de pols binnen de wijken. Aarzel niet om contact op te nemen met de wijkdiaken als de financiële nood zich aandient! De namen en telefoonnummers van de diakenen staan op de laatste pagina van het Spectrum.

Voedselbank

Zoals u misschien weet is Noorderlicht op dinsdag en zaterdag uitgiftepunt voor de Voedselbank Wezep. Dinsdag is de koster de gastheer namens onze gemeente, op zaterdag is dat een diaken. Helaas moet de voedselbank de uitgifte op zaterdag stoppen, omdat de supermarkten in Wezep niet meer voldoende verse artikelen aanbieden om uit te delen op zaterdag. We beraden ons als diaconie op een manier om dit te compenseren. Denkt u gerust met ons mee.

Heb je een tip, bericht of wil je ook iets schrijven?

We zijn blij met je input. Alvast bedankt. De redactie van de site kijkt of het wordt opgepakt.

[contact-form-7 id="8" /]