a Festival of Lessons and Carols

Kleinkoor Glorify brengt ‘a Festival of Lessons & Carols’. Op zondag 24 december a.s. wordt in Noorderlicht in Wezep ‘Lessons & Carols’ uitgevoerd.

 

Een Festival of Nine Lessons and Carols is een kerkdienst die traditioneel in de adventstijd plaatsvindt, van oorsprong in Engeland, maar inmiddels over de hele wereld. In deze dienst wordt het verhaal verteld van de zondeval, de belofte van de Messias en de geboorte van Jezus aan de hand van negen korte lezingen, die worden afgewisseld met het zingen van carols, hymnen en koormuziek. De eerste en meest bekende versie is die bij King’s College in Cambridge. Hier vond de eerste dienst plaats op kerstavond 1918. Een jaar later werd de liturgie aangepast en sindsdien is altijd de eerste carol het bekende ‘Once in royal David’s city’.

 

De schriftlezingen (de Lessons) zijn een vast onderdeel van de liturgie, maar met de liederen (de Carols) kan worden gevarieerd. Wel is het zo dat alle diensten beginnen met ‘Once in royal David’s City’ en eindigen met ‘Hark! The herald angels sing’. De liederen worden voor een deel door een koor uitgevoerd, maar ook veel in samenzang met de gemeente.

 

In de dienst op 24 december a.s., die begint om 16.30 uur in Noorderlicht worden de Carols uitgevoerd door Kleinkoor Glorify o.l.v. Cora van der Steeg.

 

We hopen er samen met u een mooie dienst van te maken tot eer van onze God!