Jeugddienst groot succes

article_image_full

Zondag 17 maart stond de ochtenddienst in het teken van het thema ‘opvolging’. De jeugd van 16 jaar en ouder heeft samen met voorganger Rien van den Berg deze dienst voorbereid. De dienst, met als titel ‘in de voetsporen’ had een bijzonder karakter doordat veel jongeren een actieve rol hadden en daardoor in de voetsporen traden.

 

In overleg met Rien van den Berg hadden ze hiervoor gekozen, om zo te laten zien dat zij zich zien als de opvolgers van de volwassenen in de kerk. Ze willen het stokje graag overnemen, maar stelden daarbij de indringende vraag: ‘Wat willen jullie dat wij doen en wat doen jullie ons voor?’ Aan de hand van het Bijbelverhaal waarin Elisa de profeet Elia opvolgt, werden door Rien van den Berg zowel de ouderen als de jongeren aangesproken op hun verantwoordelijkheden als het gaat om opvolging.

 

 

Als voorbereiding op de dienst hebben de jongeren in creatieve workshops prachtige kunstwerken gemaakt voor het ‘aankleden’ van de kerkzaal.

 

Onder begeleiding van een goede band werd er vol overtuiging meegezongen met liederen als ‘Mijn hulp is van U Heer’ en ‘Tienduizend redenen’ tot eer van God want opvolgen kunnen we niet zonder zijn hulp.

 

Na de dienst hebben we met de hele gemeente onder het genot van een kopje koffie en een plak cake nagepraat over de dienst. Waarna vervolgens de grote groep 16+ jeugd uit Dronten, de NGK en onze eigen kerk gezellig in de soos nader kennis hebben gemaakt. We hopen deze uitwisseling de komende maanden verder vorm te geven.

 

Na afloop waren er veel enthousiaste reacties vanuit de hele gemeente! Zowel jongeren als ouderen gaven aan het prachtig te vinden dat er zo af en toe eens op deze wijze invulling kan worden gegeven aan een eredienst. Wat de 16+ jeugd betreft voor herhaling vatbaar!

2 reacties

 • René en Mya Boog 11 april, 2013, 14:53 . Beantwoorden

  We hebben voor de volgende jeugddienst een suggestie om het samen-zingen te bevorderen:

  Een week tevoren doorgeven aan de gemeente welke (opwekkings)liederen er gezongen gaan worden.
  De melodieën bleken namelijk niet altijd even bekend, merkten we om ons heen.

 • henk meijer 13 mei, 2013, 23:28 . Beantwoorden

  Mooie dienst!! Wat me bezighoudt is de vraag van de jongeren aan de ouderen: wat moeten we doorgeven aan de volgende generatie. M.i. een vraag waarin de ouderen een kans wordt geboden voor gesprek… en, dus ik ga Mark valentijn bellen.

  Henk meijer

Geef een reactie