Nieuwe regeling voor gasten aan het avondmaal

article_image_full

Het kan zijn, dat je meemaakt dat wij het ‘heilig avondmaal’ vieren. Je kunt dat zien als een heel bijzondere ontmoeting tussen God en Zijn gemeente in de vorm van een symbolische maaltijd. Dit is een maaltijd, die Jezus zelf heeft ingesteld. Deze instelling verzekert ons ervan dat Jezus Christus zijn lichaam en bloed heeft gegeven voor onze zonden. Het brood duidt Zijn lichaam aan en de wijn Zijn bloed. Dit verbond van God met ons is net zo zeker, als je met eigen ogen ziet dat het brood gebroken, en de wijn geschonken wordt. Je kunt het zien en proeven.

 

De gemeenteleden, die op volwassen leeftijd hun geloof in God in het openbaar hebben uitgesproken, worden voor deze maaltijd uitgenodigd (dit openbaar uitspreken van je geloof heet ‘openbare geloofsbelijdenis’ en is een eenmalig en officieel gebeuren). Er zijn verschillende formulieren waarin de betekenis van het avondmaal uitgebreid wordt uitgelegd. Voorafgaand aan de viering van het avondmaal wordt een (deel van een) formulier gelezen.

Als je zo’n speciale dienst meemaakt en je hebt vragen, aarzel dan niet om ze te stellen; wij geven je graag uitleg. Wil je het avondmaal graag met ons mee vieren en ben je geen lid van deze gemeente maar wel belijdend lid van een zustergemeente? Dan ben je hartelijk welkom als je met ons onderschrijft wat de kerk belijdt over God en als je dit Heilig Avondmaal ziet als bezegeling van Gods Verbond met ons. Wij vragen personen die als gast het avondmaal willen meevieren en in eigen gemeente ook zijn toegelaten voor de viering van het avondmaal om zo mogelijk nog vóór de zondag van de viering contact op te nemen met één van de ouderlingen.

Gemeenteleden die een gast willen introduceren kunnen dat doen bij hun wijkouderling. Met gasten die geen lid zijn van een gereformeerde zusterkerk vindt zo mogelijk voorafgaande aan de avondmaalsviering een gesprek plaats met een ouderling. Lukt dat niet, wil je dan voorafgaand aan de dienst contact opnemen met een van de ouderlingen? Als je hem vertelt dat je graag dit Heilig Avondmaal mee wilt vieren als gast, dan zal hij dat met je bespreken.

Verder zal je, bij deelname, gevraagd worden je naam op een formulier in te vullen. We vinden het fijn om voordat de viering begint de namen van hen die het avondmaal meevieren te noemen en hen speciaal welkom te heten.

Geef een reactie