Oefenen bij het leven

De gemeente als gemeenschap van leerlingen

 

Achter Jezus aanJezus roept leerlingen, geen kerkleden.’ Deze uitspraak is een prikkelende grondtoon in het denken
van Sake Stoppels. Hij schreef een boek over de kerk als oefenruimte. Hij wil graag kerken en
andere geloofsgemeenschappen helpen om verder te komen op weg van de navolging van Jezus Christus. Stoppels neemt afstand van een kerk die weinig vraagt. Waar niets hoeft, gebeurt ook meestal niets. Het Evangelie van Jezus Christus is radicaal en daagt jong en oud uit te zoeken naar een leven in zijn spoor. Stoppels zal in zijn inleiding een aantal piketpaaltjes slaan voor discipelschapsontwikkeling in de kerk. We zullen daarbij ook naar ons eigen leerproces kijken: door wie,  waar en hoe zijn wij gevormd als leerlingen van Jezus Christus?

 

Dr. Sake Stoppels is universitair docent kerkopbouw aan de Vrije Universiteit en beleidsmedewerker binnen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. In 2013 verscheen van zijn hand het boek Oefenruimte. Gemeente en parochie als gemeenschap van leerlingen (uitgave Boekencentrum)

 

Doelgroep:        Alle gemeenteleden

Plaats:                Zaal van De Morgenster, Zuiderzeestraatweg 503, Wezep

Datum                Donderdag 30 maart 2017

Tijd:                    19.30 uur ontvangst met koffie / thee; 19.45 uur start

Geef een reactie