Verslag Nacht van Gebed

article_image_full

In de nacht van 13 op 14 juni 2014 mocht onze kerk weer een bijdrage leveren aan de Nacht van Gebed. Dit initiatief van Open Doors is ook in Wezep door de gezamenlijke kerken opgepakt.
Ons aandeel betrof de blokken die gingen over de moeilijkheden die Christenen ondervinden in Birma, Vietnam en Indonesië. We hebben daar in verschillende vormen aandacht aan besteed.

Daarbovenop heeft een Syrische broeder zijn ervaringen die hij in zijn eigen land opdeed met de aanwezigen gedeeld, door er een stukje over te vertellen, met ons een paar liederen te zingen en en paar vragen te beantwoorden. Het trof ons bijzonder dat hij daarbij vertelde dat de kerk in Syrië ook voor ons bidt.

Geef een reactie