Week van Gebed 21-27 januari

article_image_full

Samen bidden voor recht in de wereld

 

Nog altijd is er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg, en dichtbij. Gebed hiervoor is hard nodig. De Week van Gebed in 2018 heeft het thema: Recht door zee en staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Elke dag is er een dag thema wat nauw verband houdt met Recht door zee. Een paar Bijbelgedeelten met korte reflectie en passende gebedspunten. Zo bidden we samen voor recht in de wereld.

 

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

 

We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed (21-28 januari 2018). De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

 

Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar mogen ontmoeten rondom het bevrijdende werk van God om samen te bidden. Bid je mee?

 

De gebedssamenkomsten in Wezep vinden plaats op:

 

– zondag 21 januari in De Klinker
– maandag 22 januari in de Morgenster
– dinsdag 23 januari in het Noorderlicht
– woensdag 24 januari in de Vredeskerk
– donderdag 25 januari in de Pauluskerk
– vrijdag 26 januari in De Schakel
– zaterdag 27 januari in De Hoeksteen

 

Alle samenkomsten beginnen om 19:00 uur en duren ongeveer een uur. Organisatoren zijn de kerken van Wezep en Hattemerbroek.

 

Voor meer info: www.weekvangebed.nl; www.raadvankerken.nl