~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke zondag
Bijbelklas voor iedereen!

Laat je door je ouder naar de kerk brengen en kom naar de Bijbelklas. Je ouders kunnen dan naar de kerk of naar huis en halen je na afloop weer op! Bekijk het filmpje!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Weet jij eigenlijk wel hoe leuk je bent? Iedereen anders is en dat maakt het juist zo leuk. Stel je voor dat iedereen er precies hetzelfde uitzag?! God heeft ons gemaakt. Iedereen anders en iedereen bijzonder! En God houdt van jou juist zoals jij bent. Wow… weet jij eigenlijk dat je heel leuk bent?

Alle kinderen krijgen
hier de ruimte

We bieden een eigentijds programma, dat aansluit bij hun leeftijd en belevingswereld. We willen een kerk zijn waar zij verhalen horen over de trouw en grootheid van God. Dat je met God mag bidden en ervaren dat je veilig bent bij Jezus en Zijn liefde mag ervaren. En dat je geliefd bent en mag zijn wie je bent.

Een verhaal over zachtmoedig zijn

Bij de dienst van zondag 25 oktober – Matteüs 5,5 en Lucas 22,47-53

Hier vind je een verhaaltje dat aansluit bij de preek en dienst. Download HIER de tekst om (voor) te lezen of bekijk het filmpje.

Hartelijke groet, Alexander


3

Dat je groeien mag!

Bijbelklas