Pastoraat

article_image_full

De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om ‘omzien naar elkaar’. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Omzien naar bijvoorbeeld ouderen in de wijk, zieken, of mensen in een moeilijke situatie als echtscheiding of werkloosheid. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Gespreksgroepen, bijbelkringen, huisbezoek: leden van een gemeente gaan met elkaar in gesprek over zaken die hen raken.

 

De predikant werkt met het verlangen om vanuit het Woord van God en al biddend nabij te zijn in allerlei situaties van mensen. Het is waardevol als mensen hun verhaal kunnen uitspreken zonder onderbroken te worden of clichés mee te krijgen. Het is waardevol om met elkaar op zoek te gaan naar Gods hulp en aanwezigheid. Gebed speelt daarin een rol. De predikant zou het op prijs stellen als je contact met hem opneemt in bijzondere situaties. Graag zelfs! De adresgegevens vind je hier.

 

Op het gebied van het pastoraat – het omzien naar elkaar – spelen de ouderlingen ook een duidelijke rol. In iedere wijk werken ouderlingen. Zij proberen van tijd tot tijd een bezoek te brengen aan de mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Uiteraard kun je ook zelf een beroep op hen doen!