Wat wij geloven

article_image_full

Wij geloven dat God in Jezus zelf mens is geworden, alhoewel hij God bleef, en naar de aarde gekomen is om de mensen te redden van de dood, het kwaad en de duivel. Deze redding kan een mens niet verdienen, maar wordt door God aan iedereen gegeven die gelooft dat hij die redding nodig heeft. Dat wordt genade genoemd, een kernwoord van ons geloof. Iedereen die vanuit die genade leeft zal, door het werk van de Heilige Geest steeds meer gaan leven zoals God het bedoeld heeft.

Visie

Als gemeente van Jezus Christus zijn wij bewogen door Gods liefde. In Jezus’ verlossingswerk zien wij Zijn liefde voor de mensen tot uiting komen.

De visie die daaruit voortkomt is: Geïnspireerd door Gods Woord en Geest willen wij, als volgelingen van Jezus Christus, een liefdevolle en bewogen gemeente zijn voor iedereen.