Wijkgroepen

article_image_full

De gemeente is opgedeeld in wijken. De indeling is gebaseerd op het aantal adressen waar een wijkouderling verantwoordelijk voor is. Binnen deze wijken worden ontmoetingsavonden georganiseerd door de wijkcoördinatoren. Verder worden de wijken vrij gelaten om invulling te geven aan hun wijkleven. Een aantal wijken doet aan gezamenlijke Bijbelstudie. Ook zijn er wijken die met elkaar gaan picknicken of bbq-en.

Het gebeuren in de wijk wordt aangestuurd door een wijkteam dat bestaat uit een wijkouderling, een wijkdiaken en een wijkcoördinator.